Twitter als tool om een brand-community te bouwen

TitleRuimtevaart wordt anno 2012 grotendeels door overheden gemanaged. De grote bekende projecten worden aangestuurd door de nationale en internationale ruimtevaart organisaties zoals NASA en ESA. Vanwege deze duidelijke link met de politiek zijn ruimtevaart organisaties voor hun voortbestaan afhankelijk van politieke kleur van overheden en de mening van de kiezer.

Nu is ruimtevaart anno 2012 geen sexy onderwerp. Voor het gemiddelde publiek is het geen voorpaginanieuws. De interesse is laag en ruimtevaart staat niet op prioriteitenlijstjes van partijen bij verkiezingen. Desondanks is de ruimtevaart voor haar financiering grotendeels afhankelijk van de mening van deze kiezers.

Om het publiek daarom zoveel mogelijk geboeid te houden experimenteren ruimtevaartorganisaties met sociale media. Het is een nieuw kanaal om mensen te interesseren en te betrekken. In tegenstelling tot de traditionele media, die vooral zenden, bieden de nieuwe media de kans om echt met het publiek te interacteren. Mits goed toegepast, zijn sociale media bij uitstek tweerichtingskanalen, waarmee een dialoog met het gekozen publiek kan worden gehouden.

Moving people

Een dialoog met het publiek is een goede eerste stap. Het is via het internet makkelijk om je fans en volgers te benaderen. Maar om mensen ècht bij je brand te betrekken moet je nog een stap verder gaan. En dit is waar NASA’s Social Media Manager Stephanie Schierholz een van de leidende voorbeelden is. Door het organiseren van exclusieve, kleinschalige evenementen voor social media volgers laat ze mensen de grens tussen virtueel en werkelijk oversteken. Hierdoor worden ze onderdeel van de organisatie. Onderdeel van de brand. De community die hierdoor ontstaat is van grote waarde. Waardevolle lessons learned voor alle sectoren in de maatschappij, publiek, non-profit en commercieel.

NASA doet dit in de vorm van goed geregisseerde en zeer exclusieve tweetups. Een handleiding voor het organiseren van deze evenementen en het onderhouden van de brand community staat in onderstaande ‘industry best practice’:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *