Kunnen we wel 25 jaar vooruit kijken? Moeilijker dan je denkt!

Het project Our Common Future 2.0 beschrijft de wereld van 2035. Samen met zo’n 400 andere professionals schrijf ik mee aan een publicatie die het Brundtland Report van de WCED uit 1987 vanuit Nederlands perspectief opvolgt. Het WCED rapport uit 1987 beschrijft de wereld van 2012, 25 jaar verder. Veel dingen uit dit rapport zijn uitgekomen, maar heel veel andere elementen lijken nu nog steeds science fiction, of doen anno 2010 alweer ouderwets aan. Continue reading

Toerisme anno 2035: Duurzaam? Volgens OCF 2.0 wel!

Inleiding

Het thema toerisme in OCF 2.0 wordt op dit moment uitgewerkt aan de hand van de DESTEP methode. Deze methode komt uit de marketing wereld en wordt gebruikt om de omgeving van een organisatie of branche in kaart te brengen. Prima geschikt dus voor een trendanalyse of toekomst verkenning.

De zes thema’s van DESTEP worden uitgewerkt vanuit het wensbeeld van een duurzame samenleving in 2035, waarin toerisme een groeimarkt is gebleven. De mens heeft al sinds de oertijd een behoefte om haar omgeving te verkennen, en deze behoefte bestaat in onze opinie in 2035 zo mogelijk nog meer als in 2010. Continue reading