Toerisme anno 2035: Duurzaam? Volgens OCF 2.0 wel!

Inleiding

Het thema toerisme in OCF 2.0 wordt op dit moment uitgewerkt aan de hand van de DESTEP methode. Deze methode komt uit de marketing wereld en wordt gebruikt om de omgeving van een organisatie of branche in kaart te brengen. Prima geschikt dus voor een trendanalyse of toekomst verkenning.

De zes thema’s van DESTEP worden uitgewerkt vanuit het wensbeeld van een duurzame samenleving in 2035, waarin toerisme een groeimarkt is gebleven. De mens heeft al sinds de oertijd een behoefte om haar omgeving te verkennen, en deze behoefte bestaat in onze opinie in 2035 zo mogelijk nog meer als in 2010. Continue reading